Mjesto održavanja drugog kolokvija

Drugi kolokvij pisat će se u predavaonici P-1 na Odjelu za matematiku.