Konačni rezultati kolokvija

Konačni rezultati kolokvija: Rezultati.

Uvid u kolokvij bit će u petak, 6.2., u 8:30.