Demonstrature

Student Matija Klarić držat će demonstrature u petak, 10-1-2014, u 13:00 u P-1 na Odjelu za matematiku i u ponedjeljak, 13-1-2014, u 14:30 u P-1 na Odjelu za matematiku. Sljedeći termin bit će naknadno objavljen.