DEMONSTRATURE

Student Matija Klarić držat će demonstrature u srijedu, 29-1-2014, u 15:00 u P-1 na Odjelu za matematiku.