DEMONSTRATURE

Student Matija Klarić držat će demonstrature u petak, 24-1-2014, u 15:30 u P-1 na Odjelu za matematiku. Sljedeći termin bit će naknadno objavljen.