DEMONSTRATURE

Student Matija Klarić držat će demonstrature u ponedjeljak, 20-1-2014, u 16:00 u P-1 na Odjelu za matematiku. Sljedeći termin bit će naknadno objavljen.