Kolokvij

1. kolokvij iz Geometrije ravnine i prostora održat će se u ponedjeljak 7.11.2011. u 18 sati.