Dodatni ljetni rok

Dodatni ljetni rok koji je 14. srpnja održat će se u 10 sati u predavaonici 44 na Odjelu za fiziku.