Graduate thesis.

First name:
Last name:
Theme:
 
 
Student registration number First name Last name Theme Mentor
228 Svetlana Veselinović Elementarne čestice izv.prof.dr.sc. Branko Vuković
9525 Martina Terzić Sto godina od Bohrova modela atoma doc.dr.sc. Josip Brana
270 Marlena Jović Predrasude i zablude studenata sveučilišta Josipa Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
268 Andrea Baković Procjena razine uvjerenosti studenata izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
266 Mirjana Jarabek Uloga praktičnog rada u nastavi fizike izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
265 Željka Jarabek Procjena razine uvjerenosti studenata izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
214 Ivan Grnja Dugoročna fotometrija varijabilnih zvjezda doc.dr.sc. Igor Lukačević
9577 Siniša Vukušić Analiza upotrebe informacijskih i komunikacijskih izv.prof.dr.sc. Darko Dukić
220 Damir Banić Račun smetnje doc.dr.sc. Zvonko Glumac
9536 Ivana Pejić Linearni akceleratori i njihova primjena izv.prof.dr.sc. Branko Vuković
Back to Top