Entries in undergraduate study of physics.

DRAGI MATURANTI

Želite studirati i nakon studiranja naći posao!

Upišite

¤ STUDIJ FIZIKE I INFORMATIKE ¤

Postanite nastavnik fizike i informatike – dva deficitarna zanimanja.

Ako ste se pitali zašto studirati sveučilišni diplomski studij fizika i informatika, evo nekoliko razloga:

 • U Hrvatskoj nema nezaposlenih nastavnika fizike i informatike
 • Na studij se možete upisati i bez razredbenog ispita
 • Kao fizičar možete se zaposliti bilo gdje u svijetu
 • Hrvatska je ušla u EU i dobro je znati da mnogi fizičari u zemljama EU rade kao savjetnici u bankama i drugim financijskim ustanovama, kao i u poznatim svjetskim tvrtkama

Promijenite Svijet! Naučite gledati zatvorenih očiju!

ZANIMLJIVA PITANJA
 1. Znate li da su vaša tijela izgrađena od dijelova zvijezda
 2. Zašto je lišće zelene boje
 3. Kada će umrijeti Sunce
 4. Zašto se voda u rijekama ledi s površine prema dnu
 5. Zašto je morska voda slana
 6. Ako voda prelazi u paru na 100 stupnjeva, zašto odjednom ne ispari sva voda

U fizici vrijede zakoni sačuvanja: “Ako nekolicina uzme previše, ostalima ostaju mrvice!”

NOVO!!!

Riješeni zadaci iz fizike sa Državne mature u 2012. godini

Odjel za fiziku upisivat će studente na sveučilišni preddiplomski studij Fizike (u trajanju od 3 godine) kojim se stječe akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) Fizike s mogućnošću nastavka na sveučilišnom diplomskom studiju (u trajanju od 2 godine).

Upisna kvota u akademskoj 2015./2016. godini:

SVEUČILIŠNI STUDIJ BROJ UPISNIH MJESTA
redoviti studenti strani državljani ukupno
Sveučilišni preddiplomski studij fizike 50 1 51

Prijava ispita državne mature i prijave za upis na studijski program Odjela za fiziku za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijave na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Termini upisa u prvu godinu studija (2015./2016.)

Upisi pristupnika koji su stekli pravo upisa provodit će se u:
I. ljetnom roku: 20. srpnja 2015. od 09:00 – 13:00 sati
II. jesenskom roku: 23. rujna 2015. od 09:00 – 13:00 sati

Napomena: nakon objave konačne rang liste (17. srpnja 2015.) na stranicama Odjela za fiziku bit će objavljena točna satnica upisa po abecednim grupama.

Za upis je potrebno donijeti slijedeće dokumente:

 1. Izvadak iz matice rođenih (može i preslika)
 2. Svjedodžbu o završenom četvrtom razredu srednje škole (na uvid)
 3. Tri fotografije (3,5cm x 4,5 cm)
 4. Presliku osobne iskaznice
 5. Potvrdu o uplati 300,00 kn na ime troškova upisa i upisnih materijala uplaćenih na račun Odjela za fiziku IBAN HR 7125000091402130193 (Model primatelja HR00, poziv na broj primatelja je OIB studenta)
 6. Svjedodžbu o državnoj maturi i/ili potvrdu o položenim ispitima državne mature (originalni dokument ili ovjerena preslika može se donijeti i naknadno, ali najkasnije do 30. rujna 2015.).

Napomene:

Prema Odluci Vlade RH od 17. svibnja 2012. godine studenti koji po drugi puta upisuju prvu godinu studija nemaju pravo na subvenciju troškova studija. Redoviti studenti koji su odustali od jednog studija i upisali drugi, morat će stoga plaćati participaciju u troškovima studija za prvu godinu studija.

Sukladno gore navedenom prilikom upisa potrebno je predočiti Potvrdu o uplati na ime participacije troškova za prvu godinu studija uplaćenih na račun Odjela za fiziku IBAN HR 7125000091402130193 (Model primatelja HR00, poziv na broj primatelja je OIB studenta).

Kriteriji sastavljanja rang-liste za upis

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

Razina % broj bodova
Vrednovanje ocjena srednje škole 30 300
Razina % broj bodova
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE
Hrvatski jezik razina B 5 50
Matematika razina B 20 200
Strani jezik razina B 5 50
Razina % broj bodova
IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE
Fizika 20 200
Informatika 10 100

Nisu uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.

Razina % broj bodova
POSEBNA POSTIGNUĆA
Prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike, matematike ili informatike 10 100
Sudjelovanje na državnom natjecanju iz fizike, matematike ili informatike – izravan upis 100 1000

Pristupnici koji žele ostvariti bodove iz svojih posebnih postignuća, trebaju dostaviti zamolbu i odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje traže vrednovanje posebnih postignuća Odjelu za fiziku do 06. srpnja 2015. godine.

Obrazac zamolbe dostupan je u referadi Odjela za fiziku ili na linku.

Upisi u prvu godinu studija (2015./2016.) – Sveučilišni preddiplomski studij Fizike – puni tekst

Back to Top