Entries in graduate study of physics and computer science.

Upisi na prvu godinu studija / Sveučilišni diplomski studij Fizike i informatike

Odjel za fiziku Osijeku u akademskoj 2015./2016. godini upisivat će studente u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija fizike i informatike, smjer nastavnički u trajanju od 2 godine, kojim se stječe akademski naziv magistar/magistra edukacije fizike i informatike.

Upisna kvota u akademskoj 2015./2016. godini iznosi:

  • Redoviti studenti: 24
  • Strani državljani: 1

Uvjeti upisa

Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Fizike i informatike imaju pristupnici koji su završili preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij Fizike, odnosno drugi odgovarajući preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij i pri tome ostvarili barem 120 ECTS bodova iz kolegija: fizike, matematike i informatike.

Razredbeni postupak

Za pristupnike koji su završili preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij Fizike razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-lista pristupnika na osnovi bodova dobivenih temeljem uspjeha na sveučilišnom preddiplomskom studiju.

Polaganje razredbenog ispita u sklopu razredbenog postupka obvezno je za pristupnike koji su završili drugi odgovarajući preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij i pri tome ostvarili barem 120 ECTS bodova iz stručnih kolegija: fizike, matematike i informatike.

Razredbeni ispit održat će se:24. rujna 2015. godine u 09:00 sati.

Provjera znaja obavlja se testom s pitanjima iz gradiva preddiplomskog sveučilišnog studija fizike. Razredbeni prag na razredbenom ispitu je 60 bodova.

Prijave i termini

Prijave za upis podnose se u Studentskoj referadi Odjela za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6.

Prijave se primaju: 14. rujna 2015. – 22. rujna 2015.. godine

Uz prijavu treba priložiti:

  • domovnicu
  • rodni list
  • svjedodžbu završenog sveučilišnog preddiplomskog/dodiplomskog studija i službeni prijepis ocjena
  • ispunjeni obrazac prijave za razredbeni postupak
  • dvije fotografije

Svi dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije. Obrazac za prijavu može se dobiti u Studentskoj referadi.

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa obavljat će se 30. rujna 2015. od 11:00 do 14:00 sati.

Prilikom upisa pristupnici moraju priložiti dokaz o uplati troškova upisa, upisnih materijala i troškova projekata studentskog zbora (480,00 kn). Troškovi se uplaćuju na račun Odjela za fiziku IBAN HR7125000091402130193 ( poziv na broj primatelja OIB studenta).

Back to Top