Projects.

Monitoring radona u špilji Modrič
Client: NaturaJadera
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Head of the project: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Team members: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, doc. dr. sc. Denis Stanić, Igor Miklavčić, pred., Hrvoje Miloloža, viši laborant
Duration of the project: from 4. March 2020. to 1. December 2021.
Project budget: 77.315,00 Kn
SUMMARY

Poziv Odjela za fiziku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za dostavu znanstveno-istraživačkih projekata tijekom 2019. i 2020. godine.
Client: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Holder: Odjel za fiziku
Head of the project: izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
SUMMARY

Client: Državni Zavod za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Head of the project: izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
SUMMARY

Client: MZO Ustanova - MZO - Druga znanstvena/visokoobrazovna ustanova
Holder: Sveučilište u Rijeci
Head of the project: prof. dr. sc. Mladen Petravić
Duration of the project: from 22. March 2019. to 22. May 2022.
Project budget: 3.991.664,11 Kn
SUMMARY

Client: Državni Zavod za Radiološku i Nuklearnu Sigurnost
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Head of the project: izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić
SUMMARY

Temeljna elektronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermion
Client: HRZZ - Hrvatska zaklada za znanost
Holder: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Head of the project: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb
Duration of the project: from 1. October 2018. to 30. September 2022.
Project budget: 1.000.000,00 Kn
SUMMARY

14 Next
Ab initio method for studying spin waves and multiferroics
Client:
Holder: University of Liege, Department of Physics
Head of the project: prof.dr.sc. Matthieu Verstraete

Ažuriranje web aplikacije za prikaz rezultata mjerenja radona u radnim i stambenim prostorima RH na interaktivnom zemljovidu
Client: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Head of the project: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Team members: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, Igor Miklavčić, pred., Saša Vidaković, ing
Project duration: from 30. August 2016. to 10. November 2016.
Project budget: 15.000,00 Kn
SUMMARY

Eksperimentalno i teorijsko modeliranje otpuštanja lijeka sa magnetskih nanočestica u prisustvu vanjskih magnetskih polja
Client: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Holder: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Head of the project: doc. dr. sc. Mislav Mustapić
Team members: doc. dr. sc. Mislav Mustapić, doc. dr. sc. Zvonko Glumac, prof. dr. sc. Marija Heffer
Project duration: from 1. November 2018. to 31. January 2021.
SUMMARY

FUNKCIONALIZACIJA NANOTRAKICA GRAFENA I HEKSAGONALNOG BOROVOG NITRIDA
Client: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Head of the project: doc. dr. sc. Maja Varga Pajtler
Team members: Doc. dr. sc. Igor Lukačević, Matko Mužević, dr. sc. Marko Kralj (Institut za fiziku, Zagreb), dr. sc. Ravindra Pandey (Michigan Technological University, SAD), Sanjeev K. Gupta (St. Xavier’s College, Ahmedabad Indija),Yogesh Sonvane (S.V. National Institute of Technology, Surat, Indija)
Project duration: from 30. June 2018. to 31. December 2020.
Project budget: 31 980,00 Kn
SUMMARY

Izrada stručne podloge za Akcijski plan za radon
Client: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Head of the project: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Team members: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj
Project duration: from 15. November 2017. to 15. December 2017.
Project budget: 15.000,00 Kn
SUMMARY

Izrada web aplikacije za prikaz rezultata mjerenja radona u radnim i stambenim prostorima RH na interaktivnom zemljovidu
Client: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Head of the project: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Team members: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, Igor Miklavčić, pred., Saša Vidaković, ing
Project duration: from 10. November 2014. to 10. December 2014.
Project budget: 20.000,00 Kn
SUMMARY

Izrada zemljovida koncentracije radona u tlu i geogenog radonskog potencijala (GRP) te njihovo postavljanje na web stranice DZRNS-a
Client: Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku, Laboratorij za niske radioaktivnosti
Head of the project: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić
Team members: izv. prof. dr. sc. Vanja Radolić, doc. dr. sc. Marina Poje Sovilj, Igor Miklavčić, pred., Saša Vidaković, ing.
Project duration: from 1. December 2018. to 17. December 2018.
Project budget: 80.000,00 Kn
SUMMARY

Client: HIPERSFERA d.o.o. Zagreb
Holder: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Head of the project: Doc.dr.sc. Hrupec Dario
Project duration: from 19. November 2018. to 31. December 2020.
Project budget: 20.400,00 Kn
SUMMARY

Koloranti u neolitičkim kulturama Istočne Hrvatske
Client: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek
Holder: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera Osijek, Odjel za fiziku
Head of the project: doc.dr.sc. Igor Lukačević
Team members: Dragana Rajković (Muzej Slavonije, Osijek), Marina Kovač (muzej Slavonije, Osijek), dr.sc. Davor Kirin (Institut Ruđer Bošković, Zagreb)
Project duration: from 15. July 2013. to 15. July 2014.
Project budget: 2.353,00 €
SUMMARY

Client: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Holder: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - Odjel za fiziku
Head of the project: izv. prof. dr. sc. Igor Lukačević
Project duration: from 21. July 2013. to 20. June 2014.
Project budget: 18.000,00 Kn
SUMMARY

Back to Top