Studentski izbori 2015. godine – kandidacijska lista

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU ODJEL ZA FIZIKU Na temelju članka 6. stavka 3. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Izborno povjerenstvo Odjela za fiziku 23. travnja 2015. godine utvrdilo… read more →