Polica osiguranja

Odjel za fiziku uplatio je policu osiguranja od nezgode za sve studente upisane u akademsku 2015./2016. godinu, zaključno sa 16. studenim 2015. godine. Polica pokriva nezgode do 6. studenoga 2016. godine. U slučaju nezgode, zahtjev treba podnijeti tajniku Odjela. Odjel za fiziku