OBAVIJEST STUDENTIMA

Od 31.8.2015. godine prijava na STUDOMAT bit će moguća iskljućivo sa AAI@EduHr korisničkom oznakom, odnosno od navedenog datuma neće biti moguća prijava pomoću dosadašnjih ISVU korisničkih imena. Molimo sve studente da se najkasnije do 15.7.2015. godine pokušaju prijaviti na STUDOMAT pomoću AAI@EduHr korisničke oznake. Ukoliko netko od studenta nezna svoj… read more →