Predavanje: Fizika glazbe

Podružnica Hrvatskog fizikalnog društva u Osijeku i Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku u srijedu 10. lipnja u 13:00 sati u učionici 60 na Odjelu za fiziku organiziraju predavanje Fizika glazbe dr. sc. Maja Varga Pajtler Odjel za fiziku Sveučilišta u Osijeku Cilj je ovog predavanja prikazati korelaciju između fizike… read more →