Studentski izbori 2015. godine – kandidacijska lista

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
ODJEL ZA FIZIKU

Na temelju članka 6. stavka 3. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Izborno povjerenstvo Odjela za fiziku 23. travnja 2015. godine utvrdilo je

KANDIDACIJSKU LISTU
za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor
Odjela za fiziku za izbore zakazane za 29. travnja 2015. godine

I.

Izborno povjerenstvo utvrđuje valjanost kandidatura sljedećih kandidata i njihovih zamjenika:

  1. Anton Alendić, zamjenik Josip Baotić
  2. Arijan Aleksić, zamjenica Maja Sudar
  3. Vanja Dušić, zamjenik Dejan Gemeri
  4. Matea Koščak, zamjenica Iva Ivanišić
  5. Marija Vukić, Martina Brkić

Zaključno s rednim brojem 5. (pet).

II.

Ova kandidacijska lista objavljuje se na oglasnim pločama i web stranicama Odjela za fiziku.

III.

Ova Odluka dostavlja se Izbornom povjerenstvu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Predsjednik Izbornog povjerenstva
Odjela za fiziku
Igor Miklavčić, predavač

Studentski izbori 2015. godine – kandidacijska lista