Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti

Natječaj za izbor 1 doktoranda (ž/m) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na temelju natječaja HrZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na određeno vrijeme od 4 godine prema uvjetima HrZZ-a (2+2 godine), a u svrhu stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti.

Rad će se odvijati na projektu:

– Utjecaj magnetske anizotropije na kvantne spinske sustave, 1 izvršitelj/ica

Obvezni uvjeti: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij fizike: istraživački smjer ili ekvivalent, te ispunjeni uvjeti za upis na doktorski studij fizike, smjer: Fizika kondezirane materije, eksperimentalno usmjerenje.

Dodatni kriteriji su: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, te osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, dokaze o obveznim uvjetima i dodatnim kriterijima te barem jedna preporuka (preporuka direktno na natjecaj@ifs.hr).

Prijave na natječaj podnose se do 17. listopada 2016. godine na adresu: Institut za fiziku, Zagreb, Bijenička cesta 46, Tajništvo (za natječaj-doktorand) ili na e-mail u pdf formatu na natjecaj@ifs.hr.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.