NATJEČAJ ZA IZBOR ZAPOSLENIKA/ZAPOSLENICE NA RADNO MJESTO I. VRSTE-STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKE POSLOVE

RANG LJESTVICA PRISTUPNIKA PREMA OSTVARENIM BODOVIMA U I. RAZINI I POZIV PRISTUPNICIMA NA USMENI RAZGOVOR

Popis osoba za natječajno testiranje