NATJEČAJ ZA IZBOR ZAPOSLENIKA/ZAPOSLENICE NA RADNO MJESTO I. VRSTE-STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKE POSLOVE

Povjerenstvo za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za financijske poslove

Povjerenstvo za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručnog suradnika za financijske poslove, nakon provedene usmene provjere znanja i motivacije kandidata, sastavilo je listu reda prvenstva (rang ljestvicu) pristupnika.

Odjel za fiziku – natječaj – 2016.