Nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje docenta

Nastupno predavanje pred nastavnicima Odjela za fiziku i studentima Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održat će pristupnik

Dr. sc. Mislav Mustapić

Nastupno predavanje – dr.sc. Mislav Mustapić