Nastupno predavanje za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta

Pročelnik Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 61/11, 94/13, 139/13, 101/14 OUSRH), Odluci Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine” broj 129/05.), te prijedlogu Stručnog povjerenstva, određuje

NASTUPNO PREDAVANJE

za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta

Nastupno predavanje pred nastavnicima Odjela za fiziku i studentima Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održat će pristupnik

Dr.sc. Branko Petrinec

znanstveni suradnik na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu

Nastupno predavanje ima pristupnik u svezi s prvim izborom u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika, na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Nastupno predavanje održava se

u srijedu, 11. svibnja 2016. godine u 11.00 sati

u predavaonici broj 60, Odjela za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

Tema nastupnog predavanja je

„IONIZIRAJUĆE ZRAČENJE”

Odjel za fiziku – nastupno predavanje – dr.sc. Branko Petrinec