Nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje docenta

Pročelnik Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmavera u Osijeku sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 61/11, 94/13, 139/13, 101/14 OiRUSRH), Odluci Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine” broj 129/05.), te prijedlogu Stručnog povjerenstva, određuje

NASTUPNO PREDAVANJE
za izbor u nastavno zvanje docenta

I.

Nastupno predavanje pred nastavnicima Odjela za fiziku i studentima Odjela za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održat će pristupnica

Dr. sc. Marina Poje,
viša asistentica Odjela za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

II.

Nastupno predavanje ima pristupnica u svezi s prvim izborom u nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizike, na Odjelu za fiziku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

III.

Nastupno predavanje održava se

u četvrtak, 21. svibnja 2015. godine u 08:00 sati
u predavaonici broj 47, Odjela za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

IV.

Tema nastupnog predavanja je

„FIZIKA SUNCA”

V.

Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom u sastavu:

  1. Izv.prof.dr.sc. Vanja Radolić, predsjednik
  2. Izv.prof.dr.sc. Dario Faj, član
  3. Doc.dr.sc. Zvonko Glumac

VI.

Ova obavijest o nastupnom predavanju oglašava se na oglasnim pločama i web-stranicama Odjela za fiziku i Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

PROČELNIK
Izv.prof.dr.sc. Branko Vuković