Javni natječaj

Upravni odbor
zaklade hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti

čiji su utemeljitelji:

Hrvatski sabor
Grad Rab
Zagrebački velesajam
Školska knjiga d.d.
Pliva d.d.
Hrvatska gospodarska komora
Zagrebačka banka d.d.

Privredna banka d.d.
obitelj Torbar
obitelj dr. G. i F. Verbič
INA industrija nafte
Grad Zagreb
Dragutin Tadijanović
Stipan Bilić-Prcić

a kojoj je cilj unapređivanje kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka Republike Hrvatske

objavljuje:

Javni natječaj

I.

Za potpomaganje sljdećih aktivnosti:

  • izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,
  • organiziranje znanstvenih skupova,
  • razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,
  • otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena devetnaestim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2017. godini iznosi 1.500.000,00 kuna.

Više o natječaju u dokumentu u na linku.