Natječaji za studente 7. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa “Voda za sve”

Poštovani, Sveučilište Josipa Jurja Strosmayera i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, zajedno sa srodnim sveučilišnim sastavnicama i gospodarskim subjektima na području Osječko-baranjske županije, povodom Svjetskog dana voda, organizira 7. međunarodni znanstveno-stručni skup “Voda za sve”, koji će se u cilju obilježavanja Svjetskog dana voda održati na Građevinskom fakultetu Osijek 9. i 10.… read more →