Activities

U sklopu Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja -Odjel za fiziku, nastojimo organizirati razne aktivnosti sa studentima kao aktivnim sudionicima istih. Ovdje će biti prikazane održane aktivnosti koje su organizirane i održane na Odjelu za fiziku u sklopu Ureda za kvalitetu u svrhu poboljšanja dojma koji Odjel ostavlja… read more →