Početak nastave u ak. god. 2016./2017.

Predavanja i vježbe iz kolegija Elektrodinamika 1 počinju u srijedu 5. listopada 2016. u 14:15 u predavaonici 44.