Rezultati ispita 13.10.2015.

Rezultati diplomskog ispita održanog 13.10.2015.

Jelena Bajkovec: F-51,5, I-10; dovoljan (2);

Pismeni dio ispita može se dobiti na uvid u ponedjeljak 19.10.2015. u sobi 52  od 9 do 10 sati.