Rezultati ispita 11.09.2015.

Rezultati diplomskog ispita održanog 11.9.2015.

Aljoša Graovac: F-37, I-3; nije zadovoljio kriterij od 50 %

——————————

Anja Ćosić: F-36, I-23; dovoljan (2)

Dina Jukić: F-58,5, I-19,5; vrlo dobar (4)

Ivan Kunac: F-58, I-11; dobar (3)

Magdalena Vovra: F-42,5, I-17,5; dovoljan (2)

Aleksandar Živković: F-51, I-12; dovoljan (2)

 

Pismeni dio ispita se mogu dobiti na uvid u utorak 22.9.2015. u sobi 52  od 10 do 12 sati.