Rezultati diplomskog ispita 26. 6. 2019.

Rezultati diplomskog ispita održanog 26. 6. 2019., nepotpuni

Martina Nemet (518): F-56,5; I-18; ukupno 74,5 bodova; ocjena – dobar(3).

Pismeni dio ispita može se dobiti na uvid 4.  7. 2019. od 12 do 13 sati u sobi 52.