Rezultati diplomskog ispita 19.7.2018.

Rezultati diplomskog ispita održanog 19.7.2018.

Anja Novaković: F-56; I-18; ukupno 74 boda; ocjena – dobar (3),

Anamarija Gajski: F-61; I-20; ukupno 81 bod; ocjena – vrlo dobar (4),

 

Pismeni dio ispita može se dobiti na uvid 6.9.2018. od 9 do 10 sati u sobi 52.