Rezultati diplomskog ispita 18. 7. 2019.

Rezultati diplomskog ispita održanog 18. 7. 2019.

Janja Zubović: F-55,5; I-4; ukupno 59,5 bodova; ocjena – dovoljan(2).

Pismeni dio ispita može se dobiti na uvid 2. 9. 2019. od 12 do 13 sati u sobi 52.