Rezultati diplomskog ispita 12. 10. 2021.

Rezultati diplomskog ispita održanog 12. 10. 2021.

 

Sara Bencetić: F-55; I-29; ukupno 84 boda; ocjena – vrlo dobar (4)

Azra Kurbašić: F-63,5; I-30; ukupno 93,5 boda; ocjena – izvrstan (5)

Robert Nedeljković: F-61,5; I-20; ukupno 81,5 boda; ocjena – vrlo dobar (4)

 

Pismeni dio ispita može se dobiti na uvid 27. 10. 2021. od 11 do 12 sati u sobi 68.