Ispiti.

Diplomski ispit se održava svakog prvog utorka u mjesecu te se popis navedenih termina objavljuje početkom akademske godine na oglasnoj ploči i web stranici Odjela, no zbog malog broja kandidata češće se održava prema dogovoru s predavačima Igorom Miklavčićem ili Ivanom Ivković.

Pristupnik na pisanom dijelu odgovara na deset pitanja s popisa pitanja koja su objavljena na Web stranici Odjela za fiziku (ili ovdje Pitanja za diplomski ispit).

Za prolaznu ocjenu, potrebno ostvariti minimalno 50% od ukupno mogućeg broja bodova, a ocjenu donosi imenovano Ispitno povjerenstvo po općim pravilima ocjenjivanja:

50-64% – dovoljan (2)

65-77% – dobar (3)

78-90% – vrlo dobar (4)

91% i više – odličan (5)

 

Termini održavanja ispita su:

24. 11. 2021. u 10 sati, soba 68

15. 12. 2021. u 10 sati, soba 68

26. 1. 2021. u 10 sati, soba 68

 

no zbog malog broja kandidata češće se održava prema dogovoru s predavačima.

Back to Top