Popis tema za diplomski rad.

Teme kod doc. dr. sc. Denisa Stanića možete vidjeti ovdje.

Evo tema koje su praktične prirode:

Kundtova cijev – Igor Miklavčić – Julija Zečević Pejić

Titrajni magnetometar i teslametar – Igor Miklavčić

Ponašanje materijala u magnetskom polju – paramagneti i dijamagneti – Igor Miklavčić

Demonstracija Lenzovog pravila – Igor Miklavčić – Matej Sukalac

 

PONUĐENE TEME ZA ZAVRŠNI RAD kod izv.prof.dr.sc. Igor Lukačević

 

 1. Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer čestice u 1D i 2D beskonačnoj potencijalnoj jami

tema zauzeta (Viktorija Nađ)

 1. Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer harmonijskog oscilatora
 2. Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer kutne količine gibanja
 3. Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer čestice na potencijalnoj barijeri
 4. Vizualizacija problema iz kvantne mehanike – primjer čestice u konačnoj potencijalnoj jami

 

PONUĐENE TEME ZA DIPLOMSKI RAD kod izv.prof.dr.sc. Igor Lukačević

 1. Perovskitni materijali – osnovna svojstva i karakterizacija

Ko-mentor: Andreja Gajović, znanstveni savjetnik (IRB, Zagreb)

Suradnja preko Erasmus+ programa za studente. Prijave u ožujku i rujnu svake godine.

tema zauzeta (Rea Pejičić)

 1. Dopiranje 2D materijala – promjene u strukturi i elektro-optičkim svojstvima
 2. Adsorpcija atoma na 2D materijalima – primjene u senzorskim napravama
 3. 2D materijali – kandidati za spinske diode na nanoskali
 4. Study of ZnO-TiO2 microstructures using FR-Basic – VIS/NIR spectrometer
  Ko-mentor: prof.dr.sc. Theodore Ganetsos (Department of Automation Engineering, TEI of Egaleo, Athens, Greece)
  Suradnja preko Erasmus+ programa za studente. Prijave u ožujku i rujnu svake godine. Moguće više studenata odjednom.
 5. Tema po izboru iz primjene spektroskopije u kliničkoj dijagnostici
  Ko-mentor: doc.dr.sc. Željko Debeljak (Odsjek za kliničku kemiju, KBC Osijek)

Uskoro će se popis tema diplomskih radova proširivati.

 

Back to Top