Ukupni rezultati kolokvija

Rezultati kolokvija nalaze se ovdje. Uvid u kolokvije će se održati u četvrtak u 15:00 u kabinetu 19 na prvom katu Odjela za matematiku. Studenti koji žele odgovarati zadaću s predavanja trebaju se javiti profesoru na mail.