Rezultati pismenog ispita

Pismeni ispit položila je Andrea Vukoja (3). Ispiti se mogu pogledati sutra u 10:45. Usmeni ispit održat će se 13.9.2017. u 10:00 u P-1 na Odjelu za matematiku. Usmeni ispit za drugi jesenski ispitni rok održat će se 27.9.2017. u 10:00 u P-2 na Odjelu za matematiku.