Rezultati pismenog ispita

Pismeni ispit položila je Šafran Adriana (2). Ispiti se mogu pogledati u ponedjeljak u 8:30. Usmeni ispit održat će se u utorak u 8:30h na Odjelu za matematiku.