PROMJENA TERMINA USMENOG ISPITA

USMENI ISPIT ODRŽAT ĆE SE U UTORAK, 10.7. U 10:00 h.