Obavijest o usmenom ispitu

Usmeni ispit održat će se u četvrtak u 8:30h na Odjelu za matematiku.