Obavijest o usmenom ispitu

Usmeni ispit održat će se u utorak, 11.9. u 8:30 na Odjelu za matematiku.