Obavijest o pohađanju nastave Diferencijalnih jednadžbi

Dragi studenti, kao što i sami dobro znate pohađanje nastave na našem Sveučilištu je obavezno. U opisu kolegija Diferencijalne jednadžbe koji se izvodi na Preddiplomskom studiju fizike jasno je rečeno da se pohađanje nastave vrednuje sa 3 ECTS boda u ukupnim studentskim obvezama. Shodno tome, za studente koji ne budu redovito pohađali nastavu smatrat će se da nisu izvršili sve obveze na kolegiju Diferencijalne jednadžbe propisane studijskim programom, biti će im uskraćen potpis te neće moći pristupiti ispitu. Štoviše, uskraćivanje potpisa studentima koji ne pohađaju nastavu je i obaveza nastavnika prema Pravilniku o studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, članak 58, stavak 2.