Obavijest o pismenom ispitu

Pismeni ispit održat će se 27.6.2019. u 11:00h u dvorani D-1 na Odjelu za matematiku.