Obavijest o pismenom i usmenom ispitu

Pismeni ispit održat će se u ponedjeljak, 12.10. u 16:00h u kabinetu 19 na prvom katu Odjela za matematiku (kabinet dr. sc. I.Crnjac). Usmeni ispit održat će se u utorak, 13.10. u 8:00 na Odjelu za matematiku.