Obavijest o pismenom i usmenom ispitu

Pismeni ispit održat će se u dvorani P44. Usmeni ispit održat će se u utorak, 25.9. u 8:30h na Odjelu za matematiku.