Obavijest o odgodi vježbi

U dogovoru sa studentima, vježbe iz Diferencijalnih jednadžbi će se umjesto u petak, 2.4. održati u petak 9.4. Tako ćemo u petak 9.4. imati duple vježbe, s početkom u 12:00.