Materijali za vježbe iz DJ

Materijali za sutrašnje vježbe nalaze se ovdje. Popratni video materijali nalaze se ovdje, a zadaća ovdje.