Kolokviji i domaće zadaće.

Diferencijalne jednadžbe / Kolokviji i domaće zadaće

Kolokvij na daljinu 2019./2020.

Upute za pisanje kolokvija:

1. Zadatke rješavate samostalno, a na svaki papir koji koristite se morate potpisati. Svatko rješava svoju grupu, inače kolokvij neće biti priznat.
2. Imate ukupno sat i 45 minuta da riješite kolokvij i pošaljete rješenja na mail icrnjac@mathos.hr (ili na ivuksa@hotmail.com ako ipak budete imali preveliki file).
3. Rješenja trebate skenirati ili uslikati te spojiti u jedan pdf dokument kojeg ćete nazvati DJ_ImePrezime. Rješenja poslana nakon 12:45 neće se priznati.
4. Ukoliko budete imali pitanja tijekom kolokvija, pošaljite ga na mail, bit ću dostupna.

Vrednovanje:
Da biste položili kolegij, morate ostvariti minimalno 40% od ukupnog broja bodova na oba kolokvija, te 20% na pojedinom kolokviju. Studenti koji ne ostvare dovoljan broj bodova, morat će pristupiti klasičnom pismenom i usmenom ispitu.

 

Studenti koji su položili kolokvije mogu izaći na usmeni ispit u bilo kojem ponuđenom terminu, s tim da prijave ispit.

Akademska godina 2016./2017.

Akademska godina 2015./2016.

Akademska godina 2014./2015.

 

Akademska godina 2013./2014.

Akademska godina 2012./2013.

Akademska godina 2010./2011.

Akademska godina 2009./2010.

Back to Top