Projekti.

Dario Hrupec / Projekti

ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Naziv projekta: Visokoenergijska astronomija gama-zraka teleskopima MAGIC
Šifra i voditelj projekta: HrZZ 09/176, Nikola Godinović
Status na projektu: suradnik
Vrsta projekta: Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje projekta: 1. 7. 2012. – 31. 12. 2015.

Naziv projekta: Vrednovanje mogućih lokacija i MC studije budućeg Čerenkovljevog opservatorija u Hrvatskoj za dugotrajna opažanja
Status na projektu: voditelj
Vrsta projekta: DAAD i MZOŠ
Trajanje projekta: 1. 1. 2010. – 31. 12. 2011.

Naziv projekta: Foton-atom međudjelovanje i korelacije
Šifra i voditelj projekta: 098-0982931-2875, Tihomir Surić
Status na projektu: suradnik
Vrsta projekta: MZOŠ
Trajanje projekta: 2. 1. 2007. – 31. 12. 2011.

Naziv projekta: Proučavanje visokoenergijskog kozmičkog gama zračenja na opservatoriju CROATEA
Šifra i voditelj projekta: 0098144, Daniel Ferenc
Status na projektu: suradnik
Vrsta projekta: MZOŠ
Trajanje projekta: 2003. – 2005.

Naziv projekta: Klasična i kvantna teorija nelinearnih polja
Šifra i voditelj projekta: 0036038, Dubravko Horvat
Status na projektu: suradnik
Vrsta projekta: MZOŠ
Trajanje projekta: 2001. – 2003.


DRUGI PROJEKTI

Naziv projekta: Izgradnja, odabir i usuglašavanje hrvatskoga nazivlja u fizici
Status na projektu: suradnik i urednik
Vrsta projekta: Hrvatska zaklada za znanost i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Trajanje projekta: 1. 9. 2010. – 30. 11. 2011.

Back to Top