Vježba evakuacije

Svake 2 godine smo dužni izvesti vježbu evakuacije, stoga će se u srijedu 6.11.2019. godine u razdoblju od 13:00 do 13:30 sati (srijeda) održati će se vježba evakuacije i spašavanja radnika i korisnika (studenata) u prostorijama Odjela za fiziku Sveučilišta u Osijeku.

Sve aktivnosti se normalno održavaju do trenutka oglašavanja signala (alarma) kada započinje vježba evakuacije i spašavanja.

Vježbi se priključuju i Odjel za matematiku te Tera – Tehnopolis Osijek.

Više informacija u prilogu.