UPIS U PRVU GODINU – RASPORED PO GRUPAMA

Upisi u prvu godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Fizike održat će se 20.srpnja 2015. god. na Odjelu za fiziku, Trg Ljudevita Gaja 6, predavaona 51 (I. kat) prema sljedećem rasporedu:

1. grupa u 09:00 sati
2. grupa u 11:00 sati
Bakoška, Ivana
Bradarić, Domagoj
Ćoralić, Dragana
Lassinger, Igor
Savanović, Filip
Pavlović, Dijana
Kurtović, Leon
Pištingli, Goran
Šumanovac, Josipa
Pavošević, Mirjam
Paradžik, Petar
Medić, Ranko
Matota, Ivan
Balat, Matej
Čiček, Igor
Jung, Dora
Jeličić, Dominik
Lovrić, Viktorija
Popović, Darinka
Brnić, Ivan
Babić, Ivona
Novaković, Maja
Marić, Vedrana
Mihaljić, Benjamin
Štekić, Dominik
Drnasin, Petra
Zec, Kristina
Mataić, Matej
Knežević, Danijel
Tunić, Rea
Kralj, Josip
Stojanović, Matej
Čop, Matea
Jukić, Borna
Viandt, Katarina
Stanić, Lovro
Kurbašić, Azra
Đaković, Marija
Šporčić, Ivan
Plejić, Ana
Ištuk, Philip
Tomašić, Trpimir
Marinov, Domagoj
Žgrablić, Eni
Periša, Josipa
Krznarić, Monica
Dadić, Helena
Đermešter, Denis
Jurić, Marija
Muftić, Marijan